A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése

MFP-EKT/2019

Egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása, egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása, bértámogatás.

Pályázók köre: Az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

Támogatás mértéke: 100%; 15 - 22,9 M Ft

Beadási határidő: 2019. április 15. - 2019. május 15.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

I. A 100 %-os egyházi tulajdonban lévő, jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása.

 • Használaton kívüli plébániák, parókiák felújítása, bővítése
 • Használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása

II. Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása

 • Közösségi célú egyházi hitéleti programok
 • Oktatási programok, szociális jellegű programok
 • Közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények
 • Táborok szervezése, Kiállítások szervezése, Egyéb programok megvalósítása
 • Eszközbeszerzés a programok szervezése, megtartása, vagy a működési feltételek biztosítása érdekében
 • A programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása.
III. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása
 • 1 fő egyházzi közösségszervező bértámogatása a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével maximum egy év időtartamra.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Előkészítési    tevékenységek    (projekt    előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége)
 • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment)
 • Megújuló energiaforrások alkalmazása.

Hírlevél/Ajánlatkérés


Név:*
E-mail:*
Tárgy:
Üzenet:*
Az adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom, és hozzájárulok, hogy adataimat az Econoserve Pályázati Kft. kapcsolatfelvétel céljából kezelje.*
Hozzájárulok, hogy címemre aktuális pályázati információkat, lehetőségeket küldjenek, ezért a hírlevél szolgáltatásra feliratkozom.

Elérhetőségeink

Econoserve Pályázati Kft.
1122 Budapest, Városmajor u. 10. 2/1
Tel.: +36 1 212 49 72
Fax.: +36 1 355 38 33
Econoserve facebook