A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése

MFP-EKT/2019

Egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása, egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása, bértámogatás.

Pályázók köre: Az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

Támogatás mértéke: 100%; 15 - 22,9 M Ft

Beadási határidő: 2019. április 15. - 2019. május 15.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

I. A 100 %-os egyházi tulajdonban lévő, jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása.

II. Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása

III. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása

Önállóan nem támogatható tevékenységek: