A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

MFP-NHI/2019

Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése, kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lekónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; 15 - 22,9 M Ft

Beadási határidő: 2019. április 15. - 2019. május 15.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

I. Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése

 • Felújítás, bővítés, pl.: Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés; meglévő világítási rendszerek; Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése.

II. Kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása

 • A    helyi    társadalom    kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő programok
 • Önkéntes tevékenységek, önkéntességgel kapcsolatos programok
 • A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programok
 • Egészségmegőrző és prevenciós programok
 • Nemzeti és helyi identitás erősítése érdekében hely- és családismereti programok
 • Népművészeti, hagyományápoló műhelyfoglalkozások, Kézműves foglalkozások szervezése
 • Az egyéni és közösségi tudást, kreativitást, helyi kultúrát fejlesztő programok
 • Helyi termékfejlesztéssel, kreatív iparral kapcsolatos nonprofit programok
 • Információs  és  kommunikációs  technológiák,  és  a  digitalizáció  kulturális  alapú használata
 • Helyi kulturális agrárium, közösségi kert gondozása
 • A közösségi tér felújításához, és a működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
 • A programokhoz kapcsolódó működési költségek
III. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása
 • 1 fő közösségszervező bértámogatása a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével maximum egy év időtartamra.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Előkészítési    tevékenységek    (projekt    előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége)
 • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment)
 • Megújuló energiaforrások alkalmazása.

Hírlevél/Ajánlatkérés


Név:*
E-mail:*
Tárgy:
Üzenet:*
Az adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom, és hozzájárulok, hogy adataimat az Econoserve Pályázati Kft. kapcsolatfelvétel céljából kezelje.*
Hozzájárulok, hogy címemre aktuális pályázati információkat, lehetőségeket küldjenek, ezért a hírlevél szolgáltatásra feliratkozom.

Elérhetőségeink

Econoserve Pályázati Kft.
1122 Budapest, Városmajor u. 10. 2/1
Tel.: +36 1 212 49 72
Fax.: +36 1 355 38 33
Econoserve facebook