A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

MFP-NHI/2019

Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése, kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lekónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; 15 - 22,9 M Ft

Beadási határidő: 2019. április 15. - 2019. május 15.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

I. Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése

II. Kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása

III. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

Önállóan nem támogatható tevékenységek: