Gyakornoki program pályakezdők támogatására 2016

GINOP-5.2.4-16

Gyakornokok foglalkoztatásának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzések, és infrastruktúrafejlesztések megvalósítása.

Pályázók köre:

Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, nem tartoznak az EVA hatálya alá,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Támogatás mértéke: 100%; 2,3 - 30 millió Ft.

Beadási határidő: 2016. szeptember 1. - 2018. március 20.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható, kötelező tevékenységek:

 • Gyakornokok foglalkoztatása, aki
  • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
  • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
  • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
  • felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
  • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően,
  • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.
 • Mentori tevékenység
  • A projekt megvalósítása során egy (legalább középfokú végzettségű) szakember foglalkoztatásának támogatása, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése.
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása.

Hírlevél/Ajánlatkérés


Név:*
E-mail:*
Tárgy:
Üzenet:*
Az adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom, és hozzájárulok, hogy adataimat az Econoserve Pályázati Kft. kapcsolatfelvétel céljából kezelje.*
Hozzájárulok, hogy címemre aktuális pályázati információkat, lehetőségeket küldjenek, ezért a hírlevél szolgáltatásra feliratkozom.

Elérhetőségeink

Econoserve Pályázati Kft.
1122 Budapest, Városmajor u. 10. 2/1
Tel.: +36 1 212 49 72
Fax.: +36 1 355 38 33
Econoserve facebook