Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

MFP-EIM/2020

Elhagyott, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok közcélú megvásárlásának támogatása.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; maximum 5 millió Ft.

Beadási határidő: 2020. augusztus 11. -2020. szeptember 10.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Ingatlan vásárlás

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • Megvásárolt ingatlan külső és belső felújítása, korszerűsítése;
 • Megvásárolt ingatlan átépítése, bővítése;
 • Bontás, tereprendezés, parkosítás;
 • Építési és bontási hulladék kezelése, szállítása;
 • A kialakításra kerülő közcélú ingatlanhoz tartozó kerítés, bejáró, kialakítása, felújítása;
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
 • Ingatlan értékbecslés költsége.