Építési telek kialakítása, közművesítés

MFP-TKK/2020

Lakhatást szolgáló építési telek/telkek kialakítása, meglévő építési telek/telkek közművesítése, fejlesztése.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; maximum 15 millió Ft.

Beadási határidő: 2020. augusztus 11. -2020. szeptember 10.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett termőföldnek nem minősülő földterületen későbbiekben lakhatást szolgáló:

  • építési telek/telkek kialakításához utcanyitás, telekalakítás;
  • telekmegosztás/telekösszevonás;
  • épület, építmény bontása, (a veszélyes állapotúnak minősített épület, építmény vagy szerkezet esetén az illetékes szakértő szakvéleménye alapján);
  • talaj szintfeltöltése;
  • teljes és részleges közművesítés (amennyiben nincs fizikai lehetőség a teljes közművesítésre), illetve már részben közművesített telek/telkek fejlesztése.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

  • Építési és bontási hulladék kezelése, szállítása
  • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, földmérési feladatok költsége például telekhatár-rendezés, telekösszevonás, telekmegosztás, telekalakítás, kitűzés, szakértői vélemény az épület állapotáról);
  • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például; műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).