Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása

MFP-TFB/2019

Falu és tanyagondnoki szolgáltatást működtető, illetve indító települések részére modern gépjárművek beszerzése.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; maximum 15 M Ft

Beadási határidő: 2019. szeptember 9 – 2019. szeptember 30.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálathoz szükséges gépjárműbeszerzés (településenként 1 db gépjármű támogatható):

• Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére.

• Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén

• Régi gépjármű cseréje új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése

Önállóan nem támogatható tevékenységek

• Projektmenedzsment tevékenység

• Projekt-előkészítési tervezési tevékenység

• A beszerzett falubuszok és tanyabuszok fóliázása, emblémázása

• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása