Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

KAP-RD04a-RD04b-2-24

A pályázatban mezőgazdasági termékek és élelmiszer feldolgozásához kapcsolódó új eszközök, berendezések beszerzésére, épületek építésére, bővítésére, épületek és technológiák energetikai korszerűsítésére, megújuló energiák alkalmazására van lehetőség.

Pályázók köre:

Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést, kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, amely:

 • Magyarországon székhellyel, vagy fiókteleppel, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik. (őstermelő, az őstermelők családi gazdasága is).

Támogatás mértéke: max. 50-70% ; max. 200 millió Ft

Beadási határidő: első szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.

Támogatható tevékenységek:

I. Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

A) A TEÁOR 10 és 11 szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése (kivéve TEÁOR 1020).

1.Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállításához kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termelési minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez, élelmiszeripari termékek előállításához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható járművek N kategória szerint: teherautók és furgonok.
 • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • Az élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

2. Borászati üzemek fejlesztése:

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez, borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható járművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok beszerzése.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • Az érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések

3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)

 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • A takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
 • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható járművek (N kategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.

2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
 • Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó műszaki megoldások kialakítása;
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok, napelemes rendszer kialakítása (energiatároló is), biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, szélenergia felhasználása.

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.
 • Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése)
 • Telepi infrastruktúra fejlesztése
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • Ingatlan vásárlása