Magyar Falu Program 2019

Magyar Falu Program

Önkormányzatok belterületi utak és járdák felújítása, bölcsődék és óvodák létesítése, felújítására, bővítése, valamint orvosi szolgálati lakások építése, orvosi rendelők felújítása vagy építése, orvosi eszközök beszerzése, üresen álló egyházi tulajdonú épületek – volt parókiák, plébániák, egyházi iskolák – felújítása.

Februártól új pályázatok az 5000 fő alatti települések számára

A Magyar Falu Program keretében több ütemben jelennek majd meg a pályázati felhívások. A program intézkedéseire az idén legalább 150 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre az ötezer fő alatti települések életminőségének a javítására.

A falusi közszolgáltatások minőségének javítására, 18 célterületen 75 milliárd forint áll majd rendelkezésre a helyi önkormányzatok és egyházak részére.

Az üresen álló egyházi tulajdonú épületek – volt parókiák, plébániák, egyházi iskolák – felújítása mellett a programok szervezését, eszközvásárlást és a közösségi életet szervező személyek bérének és járulékának a költségeit is támogatják. Az egyházak pályázhatnak még temetők felújítására is.

Az önkormányzatok belterületi utak és járdák felújítására, bölcsődék és óvodák létesítésre, felújítására, bővítésére, valamint orvosi szolgálati lakások építésére, orvosi rendelők felújítására vagy építésére, orvosi eszközök beszerzésére is pályázhatnak. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok gépjármű-pályázataira 5 milliárd forint áll rendelkezésre, valamint 3 milliárd forint a falu- és tanyagondnokok bérezésére. A falusi útalap keretében 50 milliárd forint jut idén az alacsonyrendű utak, több mint 160 szakasz, összesen 430 felújítására.

Elsőként, februártól az egyházi, valamint az önkormányzatok által üzemeltetett közösségi terek felújításra és létrehozásra lehet pályázni.

A Magyar Falu Program főbb célterületei:

  • Óvoda-, és bölcsődefejlesztés: felújítás, építés, eszközbeszerzés
  • Orvosi rendelők felújítása, építése, eszközbeszerzés
  • Szolgálati lakások fejlesztése
  • Polgármesteri hivatalok felújítása
  • Járdafelújítás
  • Sport parkok fejlesztése
  • Temetők, ravatalozók felújítása
  • Eszközbeszerzés közterületek karbantartására
  • Falubusz beszerzés
  • Egyházi és önkormányzati közösségi terek fejlesztése: közösségi és funkciótlan épületek felújítása

Forrás: (MTI; kormany.hu)