Magyar Multi Program – Kiemelkedő teljesítményű, nagy növekedési potenciállal bíró KKV-k támogatása

GINOP Plusz-1.1.2-21

Új eszközök, gépek beszerzése, új kapacitások kialakítása, gyártási technológiák fejlesztése,  telephelyfejlesztés, ingatlan építés,  bővítés, átalakítás, korszerűsítés, megújuló energiák alkalmazása, információs technológia-fejlesztés, tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, képzés, kísérleti fejlesztés, iparjogvédelem, stb.

Pályázók köre:

Mikro-, Kis-, és Közepes vállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy, teljes, lezárt üzleti évvel,
 • legutolsó éves átlagos statisztikai állományi létszáma min. 3 fő volt
 • Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező egyszeres, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek.
 • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 • amelyek megfelelnek az alábbi egyikére vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak
  • Nagy növekedő
  • Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások
  • Export bajnokok
  • Nemzetközi értékláncokban résztvevő vállalkozások

Támogatás mértéke: maximum 30-50 %; 30 – 2500 millió Ft. A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

Beadási határidő: várhatóan 2021.szeptember 2-től

Támogatható tevékenységek:

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: listán szereplő szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások.
 3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés.
 4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése.
 5. Megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása, a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése érdekében.
 6. Külpiaci megjelenés.
 7. Kísérleti-fejlesztés.
 8. Iparjogvédelmi oltalomszerzés.
 9. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése.
 10. Projekt-előkészítés.
 11. Információs technológia-fejlesztés.

Min. 1 db önállóan nem támogatható, választható tevékenység kötelező!