Önkormányzati kerékpárút építése

MFP-OKE/2020

Belterületi kerékpárút felújítása, építése, külterületi kerékpárút felújítása, építése.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; maximum 50 millió Ft.

Beadási határidő: 2020. augusztus 11. – 2020. szeptember 10.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Önkormányzati tulajdonú, belterületi kerékpárút felújítása, építése;
 • Önkormányzati tulajdonú, külterületi kerékpárút felújítása, építése;
 • Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő, belterületi kerékpárút felújítása, építése.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • Szakértői vélemény általalátámasztott esetben támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, illetve engedélyezéshez kötötten párhuzamos csapadékvíz-csatorna kiépítése;
 • A kerékpárút fejlesztéssel közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült vagy érintett közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása;
 • Kerékpárutak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a kerékpáros út és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése;
 • Előkészítési, tervezésitevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsmentköltsége);
 • Eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
 • A kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége.