Út, híd, járda építése/felújítása

MFP-UHJ/2023

Önkormányzati tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi utak, hidak építése, felújítása, valamint új, szilárd burkolatú járda építésének támogatása.

Pályázók köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, önkormányzati társulások azon települések esetén, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; maximum 10/45 millió Ft.

Beadási határidő: 2023. június 14. – 2023. július 14.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi

 • utak építése, felújítása, portalanítása;
 • hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
 • új, szilárd burkolatú járda építése, meglévő járdák felújítása.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében, és egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése
 • a fejlesztéshez kapcsolódó nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása
 • út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése
 • kerékpárforgalmi létesítmény tartozékainak felújítása, korszerűsítése
 • komplex terület-előkészítési munkák
 • a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák
 • kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása
 • a fejlesztéssel érintett területen, a beruházás során sérült vagy érintett közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása

Egyéb, előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos tevékenységek:

 • pályázati dokumentáció összeállítása,
 • műszaki/építési tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége;
 • közbeszerzési tanácsadói tevékenység és eljárás költségei
 • műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment költsége
 • tájékoztatás, nyilvánosság költségei