Orvosi szolgálati lakások építése

MFP-FOL/2019

Új orvosi szolgálati lakás építése, és berendezések vásárlása.

Pályázók köre:

  • Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.
  • Azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az orvosi praxis tartósan (a pályázat benyújtásának időpontjától számított legalább hat hónapja) betöltetlen, és az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már rendelkezik háziorvossal és vagy orvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási előszerződéssel, amelyet jelen kiírás kötelezően benyújtandó 5. számú melléklete tartalmaz.

Támogatás mértéke: 100%

Beadási határidő: 2019. április 26-tól folyamatosan

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Új szolgálati lakás építése (a kiválasztott vázlatterv alapján) és a szolgálati lakás rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések a használatbavételi engedély kiadásához.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége)
  • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszaki ellenőri, tervezői művezetés, projektmenedzsment)
  • Ingatlanvásárlás
  • Tervadaptáció költsége

Megosztás