Óvodaépítés, felújítás, átalakítás, bővítés

MFP-FOB/2019

Új óvoda építése, működő óvoda felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; 30 – 150 M Ft

Beadási határidő: 2019. július 18. – 2019. augusztus 21.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új óvoda építése;
 • Működő óvoda felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése férőhelybővítéssel vagy férőhelybővítés nélkül, (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.)
 • Jelenleg nem óvodai funkciót betöltő épületek óvodává történő átépítése, átalakítása és az ezzel kapcsolatos felújítási, korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzése, valamint a bezárt óvoda újranyitása érdekében szükséges átalakítás, bővítés, felújítás (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Ingatlanvásárlás;
 • Óvoda udvarának kialakítása, felújítása, korszerűsítése;
 • A 20/2012. EMMI rendelet 2. melléklet 1. pontja szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése;
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.