Óvodaépület felújítása

MFP-OEF/2020

Új óvodák építése, meglévő önkormányzati tulajdonban lévő óvodák felújítása és korszerűsítése, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzése.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; maximum 50/100 millió Ft.

Beadási határidő: 2020. augusztus 5. – 2020. szeptember 4.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

  • Meglévő óvodai intézmények épületeinek felújítása és korszerűsítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló energiaforrás alkalmazása, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, vizesblokk, öltöző felújítása stb.);
  • Új óvoda építése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

  • A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése (lásd: 5. számú melléklet); (maximum 5%)
  • Akadálymentesítés;
  • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása,
  • Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
  • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).