Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése

MFP-ÖTF/2020

Új sporttermek létrehozása, vagy a meglévő és elavult állapotú tornaszobák fejlesztése az óvodákban.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; maximum 15/30 millió Ft.

Beadási határidő: 2020. augusztus 5. -2020. szeptember 4.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett termőföldnek nem minősülő földterületen későbbiekben lakhatást szolgáló:

  • Óvodai tornaszoba fejlesztése, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló energiaforrás alkalmazása, vizesblokk, öltöző, stb.)
  • Óvodai sportterem, tornaszoba építése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

  • A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése (lásd: 5. számú melléklet); (maximum 20%)
  • Akadálymentesítés;
  • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása,
  • Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
  • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).