Temető fejlesztése

MFP-FVT/2020

Települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők fejlesztésének támogatása: új ravatalozó építése, meglévő ravatalozó külső és belső felújítása, urnafal kialakítása, akadálymentesítés.

Pályázók köre: Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások azon települések esetében, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti.

Támogatás mértéke: 100%; maximum 5/30 millió Ft.

Beadási határidő: 2020. augusztus 11. -2020. szeptember 10.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatása (max. 30 millió Ft):

 • Új ravatalozó építése;
 • Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • Ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (max. 5 millió forint);
 • A ravatalozó épületének akadálymentesítése;
 • Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő (maximum 5 millió forint).

II. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások (max. 5 millió Ft)

 • Temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
 • Új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
 • Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő);
 • Hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
 • Temető bekerítése;
 • A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 • Temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).