Új gyakornoki program 2019

GINOP-5.2.4-2019

Gyakornokok foglalkoztatásának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzések, és infrastruktúrafejlesztések megvalósítása.

Pályázók köre:

Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek.

Támogatás mértéke: 100%; 4 – 22 millió Ft.

Beadási határidő: 2019. október 15. – 2021. április 30.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható, kötelező tevékenységek:

Gyakornokok foglalkoztatása, aki

 • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően,
 • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.

Mentori tevékenység

 • A projekt megvalósítása során egy (legalább középfokú végzettségű) szakember foglalkoztatásának támogatása, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 1. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése.
 2. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 3. Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása.

Megosztás