Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

GINOP Plusz-2.1.1-21

Vállalkozások piaci potenciállal rendelkező KFI projektjeinek támogatása. Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés: önálló, vagy szolgáltatásként vásárolt kísérleti fejlesztési tevékenység, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, oltalomszerzés, kiállításokon, vásárokon való megjelenés támogatása.

Pályázók köre:

Mikro-, Kis-, és Közepes vállalkozások, Nagyvállalatok, amelyek

 • rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel,
 • legutolsó éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő volt,
 • projektjavaslata kapcsolódik a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz,
 • rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Támogatás mértéke: 30 – 80%; 50 – 400 millió Ft.

Beadási határidő: 2021. október 18. – 2021. november 10.

Előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz: 2021. július 23. – 2021. augusztus 13.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Kísérleti fejlesztés saját teljesítésben, és/vagy szolgáltatás igénybevételével: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Min. 50%.
  1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
  2. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
  3. Kísérleti fejlesztéshez, ipari kutatáshoz kapcsolódó anyagköltség
  4. Eszközbeszerzés költségei: Kísérleti fejlesztéshez, ipari kutatáshoz kapcsolódó új eszközök amortizációja

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Ipari kutatás
 2. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek beszerzése, kialakítása
 3. Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek