Mikro- Kis- és Közepes Vállalkozások beruházásainak támogatása – Tervezet

GINOP-1.2.16-22

Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások beruházásainak támogatása. Új eszközök, gépek beszerzése, új kapacitások kialakítása, gyártási technológiák fejlesztése,  telephelyfejlesztés, ingatlan építés,  bővítés, átalakítás, korszerűsítés, megújuló energiák alkalmazása, információs technológia-fejlesztés, tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, képzés.

A pályázati felhívás várható megjelenése: 2022 október!

Pályázók köre:

Mikro-, Kis-, és Közepes vállalkozások, amelyek

  • rendelkeznek legalább egy, teljes, lezárt üzleti évvel,
  • legutolsó éves átlagos statisztikai állományi létszáma min. 3 fő volt
  • Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező egyszeres, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek.

Támogatás mértéke: maximum 70 %;  A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

Beadási határidő: várhatóan 2022. november-december

Támogatható tevékenységek:

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. Technológiafejlesztés: termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztése, a kapacitások bővítése. Új eszközök, gépek beszerzése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás.
  2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
  3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés.
  4. Megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása, a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése érdekében.
  5. Információs technológia-fejlesztés.