Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

RRF-10.10.1-24

Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzésésének támogatása.

Pályázók köre:

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, amelynek:

  • alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú,
  • legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, egyéni vállalkozó esetén a bevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét,
  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
  • a tevékenységei között 2021.12.31-én vagy azt követően nem szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451),
  • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem negatív.

Támogatás mértéke: 2,8 – 64 millió Ft.

A beszerzett gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az akkumulátor kapacitására vetített értékeket, és a gépjármű nettó vételára nem haladhatja meg a meghatározott maximális nettó elszámolható költséget.

Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) M1 kategória maximális támogatási összeg (Ft/gépjármű)

M1 kategória maximális nettó elszámolható költség (Ft/gépjármű)

<=41

2 800 000 Ft

11 500 000 Ft

41<X<=59

3 600 000 Ft

14 000 000 Ft

59<

4 000 000 Ft

20 000 000 Ft

A beszerzett gépjárművek maximális darabszáma:

  • mikrovállalkozás: 1 db, kisvállalkozás: 5 db, közepes vállalkozás: 10 db,
  • nagyvállalat: 16 db

Beadási határidő: 2024. február 05. – 2025. március 31.

Támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében kizárólag teljesen elektromos, Magyarországon először forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű

  • megvásárlása, vagy
  • pénzügyi lízing keretében való beszerzése

támogatható, amely megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1 (személyautó), M2 (kisbusz), illetve N1 (kisteherautó), N2 kategóriás gépjárműnek.

Hibrid üzemű gépjármű beszerzése nem támogatható.