Élhető települések

TOP Plusz-1.2.1-21

Belterületi vízvédelmi fejlesztések, övárok rendszer kiépítése, vízelvezető árkok, záportározók kiépítése, zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése, közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések, kerékpárosbarát fejlesztések, közösségi közlekedés fejlesztése, hulladékkezelés, kármentesítés.

Pályázók köre:

 • Helyi önkormányzatok,
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok.

A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorcium formájában is van lehetőség. Konzorciumi partner lehet: vízügyi igazgatási szervek, helyi közlekedési társaságok és helyközi társaságok, MÁV Zrt., NIF Zrt, Magyar Közút NZrt, központi költségvetési szervek és intézményeik.

Támogatás mértéke:

 • Területspecifikus melléklet szerint: max. 100 %;

Beadási határidő: 2022. régiónként eltérő TSM szerint

Támogatható tevékenységek:

A) Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

 1. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója
 2. Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója (tározó, záportározó)
 3. Belterületet veszélyeztető (belvíz, csapadékvíz) vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztése
 4. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója

B) Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése

 1. Önkormányzati tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése
  • növényfelület növelése, növényállomány rekonstrukciója, védő fasorok, erdősávok telepítése
  • árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése
  • városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.)
  • városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, iskolakert stb.)
  • zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek és közvilágítás
  • a fejlesztésre kerülő zöldterülethez kapcsolódó és szükséges építmények (pl. esőbeálló)
  • a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (utcabútorok elhelyezése)

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések

 1. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő építmények korszerűsítése, átalakítása, bővítése, hasznosítása, indokolt esetben új építése gazdaságélénkítési céllal
  • kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek, építmények, valamint vendéglátó egységek
  • profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény, rendezvény- és konferenciaközpont
 2. Díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra fejlesztése, kialakítása
 3. Önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának felújítása, rekonstrukciója, építése
 4. Önkormányzati tulajdonban lévő építmény korszerűsítése, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új építése közösségi céllal:
  • közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények
  • kulturális tevékenységet magában foglaló épület korszerűsítése, átalakítása, bővítése
  • szabadtéri színpad
  • nonprofit szolgáltatóház
  • ingyenesen használható nyilvános mosdó, pelenkázó építése, korszerűsítése
 5. Ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása
 6. IKT és okos település fejlesztések

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés

 1. Kerékpárosbarát fejlesztések
  • Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével
  • Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása
 2. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
 3. Közúti közösségi közlekedés
  • Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése
  • Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése

E) Hulladékkezelés, kármentesítés

 1. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése
 2. Illegális hulladéklerakók felszámolása
 3. Többségi önkormányzati tulajdonú barnamezős területek kármentesítése